Logibility can help your organisation

Projectmanagement

Project management is een specifiek vak. In het bijzonder in logistiek en supply chain management moet een project manager in staat zijn om multifunctionele en multiculturele teams te leiden. LOGIBILITY is een bewezen leider in professioneel en pragmatisch management van een grote diversiteit aan internationale projecten. LOGIBILITY heeft een gedegen ervaring in, onder andere, procesoptimalisaties, implementatie van nieuwe contracten, uitbestedingsprojecten, aanbestedingstrajecten, ICT implementaties en verander projecten op het gebied van transport, logistiek en klantenservice.

Voor de projecten van haar klanten maakt LOGIBILITY gebruik van haar 4 V-methode:

1. Verken

In één of meerdere verkenning sessies met de klant en belanghebbenden, zal LOGIBILITY de achtergrond en aanleiding van het project identificeren. LOGIBILITY gebruikt een diversiteit aan data analyse methoden om een goed en helder begrip te krijgen van alle aspecten van het probleem, zijn reikwijdte en invloed. Een gedetailleerde probleemdefinitie is het product van deze fase.

2. Verwacht

In deze fase worden de project scope en de verwachtingen bepaald LOGIBILITY zal de doelstellingen, de verwachte resultaten, de rollen en wederzijdse verantwoordelijkheden en de project aanpak gedefinieerd. De eerste versie van het projectplan wordt in deze fase opgesteld.

Eén van de belangrijkste aspecten van de verken fase is afstemming en overeenkomst met de klant over de verwachtingen, scope en succescriteria.

3. Verbeter

Tijdens de verbeterfase wordt het projectplan uitgevoerd en overeengekomen oplossingen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. LOGIBILITY past bewezen projectmanagement principes (zoals Prince2) en verandermanagementmethodes toe om het project binnen de afgesproken tijd en binnen het budget af te ronden.

Waar mogelijk en van toepassing maakt LOGIBILITY gebruik van LEAN/6-sigma technieken.

LOGIBILITY zal voortdurend de projectuitvoering toetsen aan het originele plan, de financiële onderbouwing en de verwachtingen, om zich zodoende te blijven concentreren op de doelstellingen en verwachte resultaten en zal van elke mogelijke afwijking de mogelijke consequenties bespreken.

4. Veranker

Om de ingevoerde verbeteringen ook duurzaam te verankeren in de organisatie, verzorgt LOGIBILITY een gedegen evaluatie van het gehele project samen met de klant. Het is cruciaal voor duurzame veranderingen dat ze uitgedragen worden door de managers en leiders. Daarom zal LOGIBILITY ook aanbevelingen en praktische handvaten bieden om hen te helpen de veranderingen succesvol te bewaken en onderhouden.

Interesse in wat LOGIBILITY uw bedrijf te bieden heeft?

CASE STUDIES

GxP Biotech warehouse expansion and transition

Change of logistics service provider

Logistics optimization and WMS implementation

GDP Direct distribution implementation